home contact

  Overzicht publicaties en lezingen, Gerwin A.L. Meijer, PhD, Latest update: 15 december 2011

  Chronologisch, ongesorteerd
  Wetenschappelijk Thematisch
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

  2011 (back to top)

 • Raamsdonk, L.W.D. van; Rijk, R. ; Schouten, G.P.J. ; Mennes, W. ; Meijer, G.A.L. ; Poel, A.F.B. van der; Jong, J. de. (2011)
  A risk evaluation of traces of packaging materials in former food products intended as feed materials
  RIKILT – Institute of Food Safety, Research report 2011-002, March 2011
 • Hoogenboom, L.A.P. ; Mulder, P.P.J. ; Zeilmaker, M.J. ; Top, H.J. van den; Remmelink, G.J. ; Brandon, E.A. ; Klijnstra, M. ; Meijer, G.A.L. ; Schothorst, R. ; Egmond, H.J. Van. (2011)
  Carry-over of pyrrolizidine alkaloids from feed to milk in dairy cows
  Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 28:359-372
 • 2010 (back to top)

  2009 (back to top)

 • Leo W.D. van Raamsdonk, Jan C.H. van Eijkeren, Gerwin A.L. Meijer, Monique Rennen, Marco J. Zeilmaker, L. (Ron) A.P. Hoogenboom, Marcel Mengelers (2009)
  Compliance of feed limits, does not mean compliance of food limits
  Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2009 13(S), 51-57


 • 2008 (back to top)

 • Meijer, Gerwin
  Friesland, de extratuin
  Station Fryslan 2018, inhoudelijke resultaten Perron 1, 17 december 2008, Station Fryslan
 • Meijer, G.A.L. en M. Boekhoff (2008)
  Roofvogels op Acrres
  Acrress Symposium 'Voedsel versus Energie', Animal Sciences Group, Lelystad, 27 oktober 2008. (poster)
 • Meijer, G.A.L. (2008)
  C2C en duurzame productie van biomassa: "The Wageningen Principles"
  website c2c en veehouderij
 • Kamp, J.A.L.M.; Middelkoop, J.C. van; Meijer, G.A.L.; Romkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J. (2008)
  Risicoanalyse bij hergebruik van baggerslib in de landbouw
  Bodem 18 (5). - p. 16 - 18.
 • N. Verdoes, G. Meijer, J. Uenk, H. Verkerk. (2008)
  Mestbewerking en -verwerking: meer waarde uit mest
  Notitie in het kader van de CDM themamiddag "Naar evenwicht op de mestmarkt" op 24 juni 2008
 • Boekhoff, M.; Meijer, G.A.L.; Bakker, R.R.C.; Bondt, N.; Smelt, A.J. (2008)
  Feed or fuel : biofuels en effecten op de kwaliteit en beschikbaarheid van diervoedergrondstoffen in Nederland
  Wageningen : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 132) - p. 28.
 • Meijer, G.A.L.; Klein Teeselink, H.; Stroomer, J.C.J.; Ongenae, R.C.J.; Koettner, M. (2008)
  Strategische verkenning covergisting van mest
  Epro Consult, ASG Veehouderij B.V. en HoSt b.v, Lelystad - p. 190.
 • Meijer, G.A.L., M. Boekhoff, HJ van Dooren, M. Thomassen, J. Gosselink en P. Goethals. (2008)
  'Cradle to cradle' en veehouderij
  In: P.W.J. Vriesekoop (Ed.) Megamorfose varkenshouderij?! Rapport nr. 107, Februari 2008, Animal Sciences Group, Lelystad, p.22.


 • 2007 (back to top)

 • Kamp, J.A.L.M.; Neessen, I.M.J.G.; Meijer, G.A.L.; Middelkoop, J.C. van; Romkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J. (2007)
  Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw
  Lelystad : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group ) - p. 65.
 • Raamsdonk, L.W.D. van; Meijer, G.A.L.; Kan, C.A.; Bouwmeester, H.; Voet, H. van der; Adamse, P.; Beek, W.M.J.; Kemme, P.A. (2007)
  Schadelijke stoffen in de dierlijke productieketen: overdracht gemodelleerd in ketenperspectief
  Wageningen : RIKILT, (Rapport / RIKILT 2007.009) - p. 50.
 • Raamsdonk, L.W.D. van; Kan, C.A.; Meijer, G.A.L.; Kemme, P.A. (2007)
  Kengetallen van enkele landbouwhuisdieren en hun consumptiepatronen
  Wageningen : RIKILT, (Rapport / RIKILT 2007.010) - p. 30.
 • Raamsdonk, L.W.D. van; Meijer, G.A.L.; Bouwmeester, H.; Kan, C.A.; Beek, W.M.J.; Kemme, P.A. (2007)
  Schadelijke stoffen in de dierlijke productieketen, niveaus van voorkomen, normen en overdracht : achtergrond en input voor ketenmodellering
  Wageningen : RIKILT, (Rapport / RIKILT 2007.011) - p. 69.
 • Gerwin A.L. Meijer (2007)
  Gezonde veehouderij op gezonde bodem
  In: J. Lahr (Ed.) LNV-Workshop Nieuwe verontreinigingen in de bodem. Wageningen, 21 november 2007, p. 13.
 • Boekhoff, M. en G.A.L. Meijer
  Visie op Biobased Economy
  Animal Science Group, interne rapportage, 8 oktober 2007
 • Smelt, A.J.; Bondt, N.; Wagenberg, C.P.A. van; Bokma, M.H.; Coppens, L.W.C.A.; Sterrenburg, P.; Meijer, G.A.L.; Teeuw, J.; Verdenius, F. (2007)
  Toezicht op controle diervoeding
  Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid, (Rapport / RIKILT 2007.002) - p. 113.
 • Meijer, G.A.L.; Raamsdonk, L.W.D. van; Vogelzang, T.A. (2007)
  Voer voor de toekomst : verslag programmeringsstudie diervoeders = Future feed : outlining the Dutch research agenda for sustainable feed production
  Lelystad : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 63) - p. 34 p.
 • Raamsdonk, L.W.D. van; Meijer, G.A.L.; Baars, A.J.; Heijden, G.W.A.M. van der; Kamp, J. van de; Aert, T. van; Roest, J. van der (2007)
  Kwantitatieve risico-evaluatie in diervoederketens
  Wageningen : Wageningen UR, (Rapport / RIKILT 2007.008) - p. 56.
 • Kasper, G.J.; Kan, C.A.; Meijer, G.A.L. (2007)
  Gezondheidsclaims diervoeding : orienterend onderzoek in voeders gezelschapsdieren = Feed health claims : an inventory in pet foods
  Lelystad : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 32) - p. 29.
 • Kan, C.A.; Meijer, G.A.L.
  Chlorinated pesticides and halogenated environmental contaminants
 • Kan, C.A.; Meijer, G.A.L. (2007)
  The risk of contamination of food with toxic substances present in animal feed
  Animal Feed Science and Technology 133 (1/2). - p. 84 - 107.
 • Meijer, G.A.L.; Houwers, H.W.J.; Ipema, A.H.; Boekhoff, M. (2007)
  Risicobeheersing transport diervoeders
  Lelystad : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 200701) - p. 21.


 • 2006 (back to top)

 • Meijer, G.A.L.; Colon, L.T.; Dolstra, O.; Ipema, A.H.; Smelt, A.J.; Vlieger, J.J. de; Kok, E.J. (2006)
  Supply of non-GM feed in consumer-driven animal production chains
  in: Messean, A. (Ed.) Proc. 2nd. Int. Conf. On Co-existence between GM and non-GM based Agricultural supply chains. 14-15 November, Montpellier (France). p. 149-152.
 • Kok, E.J.; Colon, L.T.; Smelt, A.J.; Dolstra, O.; Vlieger, J.J. de; Meijer, G.A.L.; Ipema, A.H. (2006)
  Gegarandeerd GGO-vrije diervoederketens : knelpunten en oplossingsrichtingen
  Wageningen : RIKILT, (Rapport RIKILT 2006.009) - p. 87.
 • Boer, H.C. de; Zom, R.L.G.; Meijer, G.A.L. (2006)
  Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen = Feasibility of replacement of soy in Dutch dairy rations
  Wageningen : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 04) - p. 31.
 • Meijer, G.A.L.; Vogelzang, T.A.; Raamsdonk, L.W.D. van (2006)
  Voer voor de toekomst : programmeringsstudie onderzoek diervoeders na 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group, (Intern rapport / Animal Sciences Group 63) - p. 18.
 • Gierus, M., L. de Jonge, G.A.L. Meijer. (2005)
  Physico-chemical characteristics and degradation rate of soluble protein obtained from the washout fraction of feeds
  Livestock Production Science 97:219 229.


 • 2005 (back to top)

 • Murundoti, A., T. Rukkwamsuk, T.A.M. Kruip, Th. Wensing, G.A.L. Meijer, and A.C. Beynen. (2005)
  Post-partum Supplementation with Rumen Undegradable Protein does not reduse fatty liver development in dairy cows as induced by overfeeding during the dry period.
  Int. J. Dairy Sciences1 (1): 8-13
 • Meijer, G.A.L. (2005)
  Veilig kippenvoer; een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  artikel in de Molenaar
  Studiedag Agrivaknet, ASG, GPW, WPSA. Productveiligheid, -verantwoordelijkheid, -aansprakelijkheid. Wijchen, 21 april 2005. (Lezing).
 • Ban, E.C.D. van den, D.L. Durksz, W.C. Knol, R.P.J.J. Rietra, J.M.A. Verdonk. (2005)
  Waterberging en veehouderijen: dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en bedrijfsvoering; kennis uit wetenschap en praktijk.
  Rapport 05/I00220, ASG Nutrition & Food, Lelystad, Februari 2005, 33p.


 • 2004 (back to top)  2003 (back to top)

 • Kan, C.A. & G.A.L. Meijer. (2003)
  Overzicht van dioxine proeven uitgevoerd in Nederland met koeien en schapen.
  ID-Lelystad, Rapport nr. 03-000074, januari 2003, 15p.


 • 2002 (back to top)

 • Rijsman, V.M.C., G.A.L. Meijer, S.J.W.H. Oude Elferink. (2002)
  Kwaliteitsborging van het voederen van melkvee.
  ID-Lelystad, Rapport 03/10748, September 2002.
 • Becker, P.M., Oude Elferink, S.J.W.H., Meijer, G.A.L. (2002)
  Enteric viruses as quality markers for natural drinking water sources of dairy cattle.
  Reprodction, Nutrition, Development 42, S30
 • Ouweltjes, W., J. Verstappen-Boerekamp, G. Meijer (2002)
  Doe-het-zelf-test voor goed slootwater
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2) p.10-11.
  de test
  drinkwater voor paarden
 • Meijer, G.A.L. (2002)
  Voeding en diergezondheid; risico's voor vermagering.
  KNMvD / PAO De vermagerende melkkoe. Heerenveen, 12 maart 2002 (lezing)
 • Meijer, G.A.L. (2002)
  Naar een duurzame vleeskalverhouderij; over beelden en over waarden.
  Workshop duurzame vleeskalverhouderij. Wageningen, 26 februari 2002 (Lezing)
 • Meijer, G.A.L. (2002)
  Risico's van het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee.
  NLTO, Drachten, 19 februari 2002. / Rolde, 25 februari 2002.
 • Boerjan, M.L., S. Freijnagel, S.M. Rhind, G.A.L. Meijer. (2002)
  The potential reproductive effects of exposure of domestic ruminants to endocrine disrupting compounds.
  Animal Science, vol 74:3-12.
 • Murondoti A., T. Rukkwamsuk, T.A.M. Kruip, Th. Wensing, G.A.L. Meijer, A.C. Beynen. (2002)
  Postpartum supplementation with rumen undegradable protein not reduce fatty liver development in dairy cows as induced by overfeeding during the dry period.
  J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (in press)


 • 2001 (back to top)

 • Oude Elferink, S.J.W.H., H.P. van Dokkum, J.A. Wagenaar, G.A.L. Meijer. (2001)
  Risks of spreading of pathogens via sewerage overflows to surface water used as drinking water for dairy cattle.
  Symposium Kansen in Kwaliteit, Groep Geneeskunde van het Rund, Ede, 14 december 2001. (poster).
 • M.A.P.M. van Asseldonk, R.M. Mourik, R.B.M. Huirne en G.A.L. Meijer. (2001)
  Verantwoord boeren versus verantwoord lozen.
  Rapport ID-Lelystad no. 2168, December 2001. (Lezing te Nieuwspoort, Den Haag, 11 december 2001).
 • G.A.L. Meijer. (2001)
  Risico's van diverse waterbronnen.
  Hydron Waterleidingmaatschappij Zuid-Holland. 23 November 2001. Lezing.
 • G.A.L. Meijer, W. van Eck, S.F. Spoelstra, A.M. van Vuuren. (2001)
  Diervoeding en voedselkwaliteit, naar een nieuw imago en een nieuwe markt.
  Themamiddag Precisievoeding, ID-Lelystad, 21 november 2001. (Lezing + samenvatting)
 • Kamman, A.A., M.R. Veninga, J. Harmsen en G.A.L. Meijer. (2001)
  Metabolisme van oestrogenen en xeno-oestrogenen in de pens.
  Rapport ID-Lelystad no. 2166. November 2001
 • Taskforce Waardevolle landbouw.
  De taskforce "Waardevolle landbouw" als experiment. Het project achter "Naar een waardeNvolle landbouw".
  Wageningen UR, oktober 2001.
 • Taskforce Waardevolle landbouw.
  Naar een waardeNvolle landbouw.
  Wageningen UR, oktober 2001.
 • Th. A.M. Kruip, A.H. Hoving-Bolink, A. Postma, M.L. Boerjan en G.A.L. Meijer. (2001)
  Effect van xeno-oestrogenen op de genitaal tractus van het rund.
  Augustus 2001, Rapport ID-Lelystad.
 • Meijer, G.A.L., A. Bouma, K. Verhoeff. (2001)
  Inventarisatie van het onderzoek naar slijtende koeien.
  Groep Geneeskunde van het Rund, Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, Jaarboek 2000, p. 67- 69.
 • Melin, M., M. Gierus, A.M. van Vuuren, G.A.L. Meijer. (2001)
  Chemical characteristics and degradation of crude protein in the S-fraction of feed stuffs.
  ID-Lelystad report no. 2079, september 2001.
 • Melin, M. M. Gierus, A.M. van Vuuren, G.A.L. Meijer. (2001)
  Degradation of soluble crude protein in the rumen.
  ADSA-ASAS meeting July 2001. (abstract).
 • Bouma, A., G.A.L. Meijer, N. Stockhofe-Zurwieden, G. Wellenberg. (2001)
  Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de gezondheidsproblemen bij het rundvee op bedrijf Roozegaarde.
  Rapport ID-Lelystad, 19 januari 2001.
 • Gierus, M. G.A.L. Meijer, A.M. van Vuuren. (2001)
  Appearance of aminogenic nutrients in the portal vein as a tool for feed protein evaluation in the DVE/OEB System.
  Proc. Soc. Nutr. Physiol. (abstract).
 • G.A.L. Meijer, A. Bouma en J. Verhoeff. (2001)
  Mogelijkheden voor nader onderzoek naar de slijterproblematiek.
  Tijdschr. Diergeneeskd. 126: 223-225.
 • van Vuuren, A.M. , A. Klop, G.A.L. Meijer, H. de Visser, and E. de Koning. (2001)
  The effects of wet brewers grain on the net portal fluxes of ammonia, urea and amino acids in dairy cows.
  (in preparation).
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, R. Bennett, and A.M. van Vuuren.
  Rumen protected Methionine to improve milk protein content and yield of dairy cows fed mixed rations of grass silage, maize silage, and concentrates.
  (in prep.)


 • 2000 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. en J. Harmsen. (2000)
  Waterkwaliteit en Diergezondheid.
  Workshop waterkwaliteit en diergezondheid. Alterra, Wageningen, 6 december 2000 (lezing en bundel met samenvattingen).
 • Dokkum, H.P. van, N. de Boer, G. Counotte, J. Harmsen, I.R.M. Hovenkamp-Obbema, G.A.L. Meijer, en P. Prins. (2000)
  Protocol veedrenking - Stand van zaken en toekomstige ontwikkeling.
  Workshop waterkwaliteit en diergezondheid. Alterra, Wageningen, 6 december 2000 (lezing).
 • Kruip, Th. A.M., R. Hoving, A. Postma, M. Boerjan, G.A.L. Meijer. (2000)
  Risico's van hormoonverstorende stoffen voor melkvee.
  Workshop waterkwaliteit en diergezondheid. Alterra, Wageningen, 6 december 2000 (lezing en poster).
 • Gerrits, W.J.J., A. Bannink, J. Dijkstra, S. Tamminga, A.M. van Vuuren & G.A.L. Meijer. (2000)
  Masterplan voor het ontwikkelen van een op nutrienten gebaseerd voederwaarderingssysteem.
  Rapport ID-Lelystad no. 00-2073, November 2000.
 • Meijer, G.A.L., A. Bouma, J. Verhoeff. (2000)
  Problematiek van slijtende koeien; inventarisatie van kennis en hiaten.
  Bijeenkomst Raad van Advies, ID-Lelystad, 13 november 2000 (lezing).
 • Meijer, G.A.L., A. Bouma, J. Verhoeff. (2000)
  Inventarisatie van het onderzoek naar slijtende koeien.
  Info-avond: Onderzoeken IBR-vaccins en slijters. Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. 19 Oktober 2000. (Lezing).
 • Meijer, G.A.L., H.P. van Dokkum, J. Harmsen, M.L. Boerjan, S.J.W.H. Oude Elferink, M. Sanderse, H.M. Laporte.
  The use of surface water as drinking water for dairy cows.
  Second International Symposium on Issues of Environmental Pollution. Lisbon, 16-18 October 2000. (abstract)
 • Meijer, G.A.L., A. Bouma, J. Verhoeff. (2000)
  Problematiek van slijtende koeien. Inventarisatie van kennis en hiaten.
  Rapport ID-Lelystad no. 2059, Lelystad, Oktober 2000.
 • Boerjan M.L., S. Freijnagel, S.M. Rhind, G.A.L. Meijer. (2000)
  Verontreiniging van het oppervlaktewater met hormoonverstorende stoffen. Is er een risico voor de vruchtbaarheid van grazend rundvee?
  Rapport ID-Lelystad no. 2047, Lelystad, Oktober 2000.
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, R. Bennett, A.M. van Vuuren. (2000)
  Rumen protected methionine improves milk protein content of dairy cows fed mixed rations comprising grass silage, maize silage and concentrates.
  Proceedings of the 51th annual meeting of the European Association for Animal Production. The Hague, August 2000 , p 131 (abstract).
 • Meijer, G.A.L., J.A. Wagenaar, H.P. van Dokkum, J. Harmsen, S.J.W.H. Oude Elferink. (2000)
  Surface water as drinking water for dairy cows.
  Proceedings of the 51th annual meeting of the European Association for Animal Production. The Hague, August 2000 , p 175 (abstract).
 • Dokkum, H.P. van, N. de Boer, G. Counotte, J. Harmsen, I.R.M. Hovenkamp-Obbema, G.A.L. Meijer, en P. Prins. (2000)
  Protocol voor de beoordeling van de bruikbaarheid van oppervlaktewater als veedrinkwater.
  Rapport 2000/310, TNO-MEP, Den Helder, Augustus 2000.
 • Gerwin Meijer. (2000)
  Kloof
  IDeekrant, 8e jaargang no. 11, 21 juli 2000.
 • Gierus, M., Meijer, G.A.L., A.M. van Vuuren. (2000)
  Relationship between protein degradation values estimated by the DVE-system and fluxes of aminogenic nutrients in the portal vein of ruminants.
  Report ID-Lelystad No. 00-2043, June 2000.
 • Gierus, M., K. Oldenbroek, G.A.L. Meijer. (2000)
  Optimization of milk separation using milking robots - Overview of possibilities and limitations.
  Report ID-Lelystad No. 00-2041, June 2000.
 • G.A.L. Meijer, H.P. van Dokkum, J. Harmsen. (2000)
  Veedrinkwater opnieuw bekeken.
  Symposium Veterinaire Milieuhygiene, RIVM Bilthoven, 9 juni 2000 (Lezing)
 • Gerwin Meijer. (2000)
  Slijtende koeien; Burn-out in de melkveehouderij
  ID krant, 8e jaargang, no. 10, 9 juni 2000.
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, R. Bennett, A.M. van Vuuren. (2000)
  Rumen protected methionine on a grass silage based ration.
  Rundvee informatiebijeenkomst, Premervo + Cehave, 7 juni 2000, Arnhem (Lezing, Infobundel aanwezig).
 • Meijer, G.A.L. (2000)
  Meetlatten voor diergezondheid. Een inventarisatie van criteria voor diergezondheid en welzijn ten behoeve van een studie naar majeure verbeteringen van de efficientie van agroproductiesystemen.
  Rapport ID-Lelystad no. 2030, April 2000.
 • Oude Elferink, S.J.W.H., H.P. van Dokkum, J.A. Wagenaar, G.A.L. Meijer. (2000)
  Risks of spreading of pathogens via sewerage overflows to surface water used as drinking water for dairy cattle.
  Euroconference on Water, Microbes & Health. Institute Louis Pasteur, Paris 22-24 March 2000 (abstract)
 • Oude Elferink, S.J.W.H. and G.A.L. Meijer. (2000)
  Risico's van zwavelverbindingen in drinkwater voor runderen.
  Rapport ID-Lelystad no. 2000.009. Februari 2000, 20pp.
 • Goorden, M.J., H.H.W.J.M. Sengers, G.J. Kasper, G.A.L. Meijer. (2000)
  Doelgroepenbenadering 'C-SEO 100%': Een onderzoek onder mogelijke doelgroepen van het te ontwikkelen model binnen het project 'Ontwerp van productiesystemen met 100% efficientie.
  Vertrouwelijk intern Rapport, LEI, Den Haag, Januari 2000.
 • Meijer, G.A.L., H.P. van Dokkum, J.A. Wagenaar. (2000)
  Risico van verspreiding van pathogene organismen via bagger bij riooloverstorten.
  H2O 33:(20) 30-32.
 • H.P. van Dokkum, A.C.C. Plette, B. Botman, G.A.L. Meijer. (2000)
  Beoordeling risico's voor vee door het verspreiden van baggerspecie bij riooloverstorten.
  H2O 33:(20) 28-29.


 • 1999 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. en J. Harmsen. (1999)
  Waterkwaliteit en Diergezondheid
  Workshop waterkwaliteit en diergezondheid. ID-Lelystad, Lelystad, 9 december 1999 (programma en samenvattingen).
 • Dokkum H.P. van, M.G.D. Smit, E.M. Foekema, G.H.M. Counotte, J.M. Brils. (1999)
  Beoordeling van veterinaire risico's van het op de kant zetten van klasse 2 baggerspecie nabij riooloverstorten.
  Rapport TNO-RIZA
 • Gerwin Meijer, Mari Smits & Eric Claassen. (1999)
  Reactie op publicaties over de mogelijke relatie tussen besmetting van koeien met een alledaagse rioolbacterie op het ontstaan van BSE.
  (unpublished)
 • Gerwin A.L. Meijer. (1999)
  Aluminium in drinkwater voor vee.
  (unpublished)
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, H. de Visser, and A.M. van Vuuren. (1999)
  Fermentation of starch and neutral detergent fibre in the large intestine of dairy cows.
  S. Afr. J. Anim. Sci. 29 (ISRP), 265-266 (abstract).
 • Oldenbroek, J.K., G.J. Garssen, G.A.L. Meijer, L. Brink, S.F. Spoelstra, H. de Visser. (1999)
  Verkenning van mogelijkheden voor zuivelonderzoek.
  Rapport 98.054, ID-DLO Lelystad, Augustus 1999.
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, A.M. van Vuuren. (1999)
  Effect of optimizing rations for Lysine and Methionine on milk yield of dairy cows in early lactation.
  Report 99.043; ID-DLO, Lelystad, August 1999.
 • Tamminga S., A.M. van Vuuren, J. Dijkstra, G.A.L. Meijer, W.J.J. Gerrits, A. Bannink. (1999)
  Verkenning naar een op nutrienten gebaseerde voederwaardering bij herkauwers.
  Rapport 99.041. ID-DLO, Lelystad, Juli 1999.
 • Meijer, G.A.L., J. de Bree, J.A. Wagenaar, S.F. Spoelstra. (1999)
  Sewerage overflows put production and fertility of dairy cows at risk.
  J. Environmental Quality 28: 1381- 1383.
 • G.A.L. Meijer. (1999)
  Een reactie op knelpunten diergezondheid op bedrijven.
  Verslag van de Workshop Waterkwaliteit en diergezondheid, 10 mei 1999, Uitwaterende Sluizen, Edam, pg. 15 - 17.
 • H. Valk, G.A.L. Meijer and L.B.J. Sebek. (1999)
  Development of new generation licks.
  Confidential Report no. 99.025. ID-DLO, Lelystad. May 1999.
 • A.M. van Vuuren, A. Klop, P. Kling, J. Kogut, G.A.L. Meijer. (1999)
  Eiwitwaarde van bierbostel voor melkkoeien.
  Rapport 99.023, ID-DLO, Lelystad, April 1999.
 • Rukkwamsuk T., T.A.M. Kruip, G.A.L. Meijer, T. Wensing. (1999)
  Hepatic fatty acid composition in periparturient dairy cows with fatty liver induced by intake of a high energy diet in the dry period.
  J. Dairy Sci. 82: 280-287.
 • Meijer, G.A.L. (1999)
  Waterkwaliteit en Diergezondheid
  ID-DLO Wetenschapsdag, 25 maart 1999. (Abstract, Lezing)
 • Thomas, M., F.K. van Evert, J.A.P. Heesterbeek, M.J.G. Meeusen, G.A.L. Meijer, J.J.F. Wien. (1999)
  Het ontwerpen van geintegreerde productiesystemen met '100%' efficient gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.
  Nota V 99-10, Januari 1999, IMAG-DLO, Wageningen.


 • 1998 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. (1998)
  The effect of sewerage overflows on production and fertility of dairy cows drinking surface water.
  NOADD Platform Research in Reproduction of Farm Animals, 17 december, ID-DLO, Lelystad. (Lezing)
 • Meijer, G.A.L., J. de Bree, J.A. Wagenaar, S.F. Spoelstra. (1998)
  Health risks for dairy cows drinking surface water contaminated by sewerage overflows.
  Proceedings of Euroconference on The effects of endocrine disrupting compounds in animal feed on reproductive health in farm animals, Wageningen, 20-22 November 1998, pp. 8-12. (Lezing).
 • van Dokkum, H.P., G.H.M. Counotte, G.A.L. Meijer, I.R.M. Hovenkamp-Obbema. (1998)
  Achtergronddocument Referentiewaarden Waterkwaliteit en Diergezondheid.samenvatting
  Gezamenlijke rapportage van GD, TNO-MEP, US en ID-DLO aan LNV directie NW, November 1998, 44 p.
 • Meijer, G.A.L., J. de Bree, S.F. Spoelstra. (2000)
  Are endocrine-disrupting compounds a potential risk for dairy cows?
  in: Vethaak, A.D., G.B.J. Rijs, B. van der Burg, A. Brouwer (Eds.) Endocrine-disrupting compounds: Wildlife and human health risks. Proceedings of a symposium, 27 October 1998, The Hague. pp. 121-125.
 • Meijer G.A.L., J. de Bree, J.A. Wagenaar, S.F. Spoelstra. (1998)
  The effect of sewerage overflows on production and fertility of dairy cows drenched with surface water.
  Proc. 10th Int. Conf. Prod. Diseases in Farm Anim., 24-28 August, Utrecht, The Netherlands, p.123 (Lezing)
 • Klop, A., G.A.L. Meijer, Th. A.M. Kruip. (1998)
  Energy intake during the dry period and energy balance in dairy cows around calving.
  Proc. 10th Int. Conf. Prod. Diseases in Farm Anim., 24-28 August, Utrecht, The Netherlands, pp.172 (Poster).
 • Meijer, G.A.L, A. Klop, A.M. van Vuuren, H. de Visser. (1998)
  Het effect van de chemische en fysische samenstelling van grassilage en zetmeel op de nutrientenflux bij melkkoeien. 3. Fermentatie van NDF en zetmeel in de dikke darm.
  ID-DLO rapport 98.046, Lelystad, Augustus 1998 (Rapport).
 • Meijer, G.A.L., J. de Bree, J.A. Wagenaar, A. Bannink & S.F. Spoelstra. (1998)
  Sewerage overflows put production and fertility of dairy cows at risk.
  ADSA ASAS meeting 1998.
 • van Vuuren, A.M. , A. Klop, G.A.L. Meijer, H. de Visser, and E. de Koning. (1998)
  The effects of wet brewers grain on the net portal fluxes of ammonia, urea and amino acids in dairy cows.
  ADSA-ASAS meeting, Juli 1998, Denver, Colorado (Poster).
 • Klop, A., G.A.L. Meijer, Th. A.M. Kruip. (1998)
  Effects of differences in energy intake during the dry period on energy balance in dairy cows around calving.
  Proceedings of the Int. Symp. on Feed Evaluation and Regulation of Nutrient and Energy Metabolism in Farm Animals. Rostock, Germany, 29-31 mei 1998 (Poster).
 • Meijer, G.A.L. and L.H. de Jonge. (1998)
  Nutritional significance of peptides for the mammary gland.
  Proceedings of the meeting of the Cost 825 action on Intracellular Transports in Mammary Epithelial Cells, INRA, Jouy-en-Josas, April 3-4, 1998 (Lezing).
 • Meijer, Gerwin A.L., Jaap. A. Wagenaar, Joop de Bree, en Sierk F. Spoelstra. (1998)
  Riooloverstorten vormen een bedreiging voor de productie en vruchtbaarheid van vee.
  Verslag 23 e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers. 3 April, Utrecht, pp. 65-66 (Poster).
 • Klop, A., G.A.L. Meijer, Th. A.M. Kruip. (1998)
  Effect van voeding in de droogstand op voeropname en melkproductie na afkalven.
  Verslag 23 e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers. 3 April, Utrecht, pp. 10-11 (Lezing)
 • Kruip, Th. A.M., G.A.L. Meijer, Th. Rukkwamsuk, and Th. Wensing. (1998)
  Effects of feed in the dry period on fertility of dairy cows post partum.
  Reprod. Dom. Anim. 33, 165-168.
 • Pinotti, L.L., G.A.L. Meijer, A. Baldi, V. Dell'Orto. (1998)
  Il metabolismo della colina nella bovina da latte. (Choline metabolism in dairy cows).
  Large Animal Reviews 4:33-41.
 • Meijer, G.A.L., S.F. Spoelstra, J.A. Wagenaar, J. de Bree. (1998)
  Kwaliteit oppervlaktewater in relatie tot diergezondheid.
  Verslag DLO - Kennismarkt, 20 januari 1998, Lelystad (p. 25) (Poster)


 • 1997 (back to top)

 • Meijer, G.A.L., J.A. Wagenaar, J. de Bree en S.F. Spoelstra. (1997)
  Riooloverstorten: risico's voor de gezondheid van melkvee.
  ID-DLO rapport nr. 97028. Oktober 1997.
 • Meijer, G.A.L., L.H. de Jonge, M. Breuer, J. van der Meulen and A.M. van Vuuren. (1997)
  Peptide bound amino acids in arterial and mammary venous plasma of high yielding dairy cows.
  J.Dairy Sci. 80 (Suppl. 1): 154 (abstract).
 • Meijer, G.A.L., V. Bontempo, A.M. van Vuuren, and J. van der Meulen. (1997)
  Effect of starch on the bioavailability of glutamine and leucine in the dairy cow.
  Journal of Dairy Science 80:2143-2148.


 • 1996 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. (1996)
  Nutrient supply and mammary gland function.
  Invited paper at the joint meeting of the Working Groups on Endocrinology and Nutrition of the EC Cost-action 825 "Mammary Gland Biology", August 26, Lillehammer, Norway.
 • Meijer, G.A.L., L.H. de Jonge, M. Breuer, and J. van der Meulen. (1996)
  Peptide bound amino acids in arterial and mammary venous plasma of high yielding dairy cows.
  Livestock Production Science 50(1-2): 177.
 • Meulen, J. van der, N.P. Lenis, G.A.L. Meijer, L.H. de Jonge, M. Breuer,and J.G.M. Bakker. (1996)
  Peptide bound and free amino acids in portal and arterial plasma of pigs.
  Journal of Animal Science 74: (Suppl.1 ) 197.
 • Meijer, G.A.L., A. Klop, Th. A.M. Kruip. (1996)
  Weerstand en vruchtbaarheid van hoogproduktieve koeien lijkt gerelateerd te zijn aan glutaminegehalten in plasma in de vroege lactatie.
  Verslag 21e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers, april 1996, ID-DLO, Lelystad, pg. 30-31.
 • Meijer, G.A.L., H. de Visser, J. van der Meulen, C.J. van der Koelen, and A. Klop. (1996)
  Effect of glutamine or propionate infused into the abomasum on milk yield, milk composition, nitrogen retention and net flux of amino acids across the udder of high yielding dairy cows.
  In: Protein metabolism and nutrition. Eds. A.F. Nunes, A.V. Portugal, J.P. Costa and J.R. Ribeiro. EAAP publication no. 81, 1996, Estacao Zootechnica Nacional, Vale de Santarem, pp. 157 - 160.


 • 1995 (back to top)

 • Meijer, G.A.L., H. de Visser, J. van der Meulen, C.J. van der Koelen, en A. Klop. (1995)
  Sparen van glucogene aminozuren ten behoeve van een verhoogde melkeiwit door toevoeging van extra energie aan melkveerantsoenen.
  Rapport ID-DLO no. 279 (locatie Runderweg), juli 1995.
 • Meulen, J. van der, N.P. Lenis, H. de Visser, G.A.L. Meijer, J.G.M. Bakker & J.Th.M. van Diepen. (1995)
  Portal flux of amino acids in growing pigs fed isonitrogenous diets with different essential to nonessential amino acid ratios.
  Proceedings VII Symposium on Protein Metabolism and Nutrition, 24 - 27 May 1995, Santarem, Portugal.
 • Meijer, G.A.L., J. van der Meulen, J.G.M. Bakker, C.J. van der Koelen, & A.M. Van Vuuren. (1995)
  Free amino acids in plasma and muscle of high-yielding dairy cows in early lactation.
  J Dairy Sci. 78:1131-1141.


 • 1994 (back to top)

 • van der Koelen C.J., G.A.L. Meijer. 1994.
  Bloedflowmeting en nutrientenbalans over de uier.
  Intern rapport ID-DLO no. 406.
 • Meulen, J. van der, J.G.M. Bakker, B. Smits, H. de Visser, and G.A.L. Meijer. (1994)
  Portal-drained viscera balance of glucose in the pig after feeding maize or pea starch.
  J. Anim. Sci. 72: (Suppl.1 ) 264
 • Meijer, G.A.L., V. Bontempo, C.J. van der Koelen, J. van der Meulen, and A.M. van Vuuren. (1994)
  Effect of site of starch infusion on the bioavailability of leucine and glutamine in dairy cows.
  J Dairy Sci 77: (Suppl. 1):242
 • Meijer, G.A.L., and C.J. van der Koelen. (1994)
  Duodenal infusion of glutamine does not affect protein synthesis in late lactation dairy cows.
  J. Anim. Sci. 72 (Suppl. 1):242.
 • Meijer, G.A.L., H. de Visser, J.P. Bakker, J. van der Meulen, en C.J. van der Koelen. (1994)
  Bloedflowmeting en netto-balans van a-amino stikstof en vluchtige vetzuren over de uier.
  Verslag van de 19e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers. Wageningen, april 1994, pp. 23-24.
 • Meijer, G.A.L. (Stichting IVVO "Hoorn") (1994)
  Werkwijze voor het verhogen van de produktie van consumptiedieren, werkwijze voor het bereiden van een droge samenstelling, bestemd als voer voor consumptiedieren, en de toepassing van glutamine of een analoog daarvan.
  Nederlandse Octrooi Aanvraag 93.00356, 19pp. [NL] Stichting Instituut Veevoedingsonderzoek "Hoorn", Postbus 160, NL 8200 AD, Lelystad.
 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, P. Schoffelen, and E.M.E Janssen. (1994)
  Body mass, body composition and sleeping metabolic rate before, during and after endurance training.
  Eur. J. Appl. Physiol. (1994) 69:203-208.


 • 1993 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. (1993)
  Nutrientenstromen, een scherper beeld op de benutting van eiwit en energie uit voer.
  Mededelingen IVVO-DLO no. 21 (1993) pp. 1-7.
 • Meijer, G.A.L., J. van der Meulen en A.M. van Vuuren. (1993)
  Plasma free amino acids in high-yielding dairy cows: Is glutamine indispensable for milk protein synthesis?
  Livestock Prod. Sci. 35:195
 • Meijer, G.A.L., J. van der Meulen, and A.M. van Vuuren. (1993)
  Glutamine is a potentially limiting amino acid for milk production in dairy cows. A Hypothesis.
  Metabolism 42:358-364.


 • 1992 (back to top)

 • Meijer, G.A.L., J. van der Meulen en A.M. van Vuuren. (1992)
  Plasma free amino acids in high-yielding dairy cows: Decrease of glutamine exceeds that of all other amino acids.
  Nutrtion Clinique et Metabolisme 6:168-169.
 • Meijer, G.A.L., J. van der Meulen, S. Klaver en A.M. van Vuuren. (1992)
  Vrije aminozuurspiegels in hoog-produktief melkvee: Is glutamine limiterend voor de melkeiwitsynthese?
  Verslag van de 17de Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers. Zeewolde, april 1992, pp. 45-46.
 • Meijer, G.A.L., K.R. Westerterp, A.M.P. van Hulsel, and F. ten Hoor. (1992)
  Physical activity and energy expenditure in lean and obese adult human subjects.
  Eur. J. Appl. Physiol. 65:525-528.
 • Meijer, G.A.L., K.R. Westerterp, W.H.M. Saris, and F. ten Hoor. (1992)
  Sleeping metabolic rate in relation to body composition and the menstrual cycle.
  Am. J. Clin. Nutr. 55: 637-640.
 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, E.M.E. Janssen, W.H.M. Saris, and F ten Hoor. (1992)
  Long-term effect of physical activity on energy balance and body composition.
  Br. J. Nutr. 68: 21-30.
 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, L. Wouters, and F. ten Hoor. (1992)
  Fat-free mass as a function of fat mass and habitual activity level.
  Int. J. Sports Med. 13: 163-166.


 • 1991 (back to top)

 • Meulen, J. van der, J.G.M. Bakker, S. Klaver en G.A.L. Meijer. (1991)
  Aminozuurconcentraties in vol bloed, erythrocyten en plasma van het varken.
  Verslag van de 16de Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers. Gent, april 1991, pp. 61-62.
 • Meijer, G.A.L., and K.R. Westerterp. (1991)
  Determination of energy expenditure in the field: heart rate versus body acceleration.
  Naerings-forskning 35: 46-47.
 • Westerterp, K.R., W. Verboekt van de Venne, G.A.L. Meijer, and F. ten Hoor. (1991)
  Self-reported intake as a measure for energy intake, a validation against doubly labeled water.
  In: Ailhaud G. et al. (eds) Obesity in Europe 91, Proc. 3rd Eur Congress on Obesity, John Libbey & Co Ltd, London, pp. 17-22.
 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, W.H.M. Saris, P.B. Soeters, Y. Winants, and F. ten Hoor. (1991)
  Physical activity and sleeping metabolic rate.
  Med. Sci. Sports Exerc. 23: 166-170.
 • Meijer, G.A.L., K.R. Westerterp, F.M.H. Verhoeven, H.B.M. Koper, and F. ten Hoor. (1991)
  Methods to assess physical activity with special reference to motion sensors and accelerometers.
  IEEE Trans Biomed Eng 38: 221-229, 1991.
 • Meijer, G.A.L., K.R. Westerterp, G.H.P. Seyts, G.M.E. Janssen, W.H.M. Saris, and F. ten Hoor. (1991)
  Body composition and sleeping metabolic rate in response to a 5-month endurance training programme.
  Eur J Appl Physiol 62: 18-21, 1991.
 • Meijer, G.A.L., G.M.E. Janssen, K.R. Westerterp, F. Verhoeven, W.H.M. Saris, and F. ten Hoor. (1991)
  The effect of a 5-month endurance-training programme on physical activity: evidence for a sex-difference in the metabolic response to exercise.
  Eur J Appl Physiol 62: 11-17.
 • Rehrer, N.J., and G.A. Meijer. (1991)
  Biomechanical vibration of the abdominal region during running and bicycling.
  J. Sports Med Phys Fitness 31: 231-234.
 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, G.M.E. Janssen, and W.H.M. Saris. (1991)
  Long term effect of physical activity on energy balance and body composition.
  Int. J. Obes. (in press).
 • Saris W.H.M. , M. van Baak, G.M.E. Janssen, G.A.L. Meijer, K.R. Westerterp. (1991)
  Effects of physical training on resting catecholamines excretion, body composition and resting metabolic rate.
  Int. J. Obes. (in press).


 • 1990 (back to top)

 • Westerterp, K.R., G.A.L. Meijer, G.M.E. Janssen, and W.H.M. Saris. (1990)
  Long term effect of physical activity on energy balance and body composition.
  Voeding 51: 157, 1990.
 • Saris W.H.M. , M. van Baak, G.M.E. Janssen, G.A.L. Meijer, K.R. Westerterp. (1990)
  Effects of physical training on resting catecholamines excretion, body composition and resting metabolic rate.
  Voeding 51: 156, 1990.
 • Meijer, G.A., K.R. Westerterp, H. Koper, and F. ten Hoor. (1990)
  Assessment of energy expenditure by recording heart rate and body acceleration.
  Sports Med. Digest (1) : 22-23.
 • Meijer, G.A.L. (1990)
  Physical activity: implications for human energy metabolism.
  Datawyse, Maastricht,1990.
 • Verdonk H., S. Walgemoet, G. Meijer, K. Westerterp. (1990)
  De validiteit van energie-inneming-meting met een dagboekmethode.
  Ned. Tijdschr. Dietisten 45 (2): 24-27.


 • 1989 (back to top)

 • Meijer, G.A.L. and K.R. Westerterp. (1989)
  Verandering van energiestofwisseling en lichaamssamenstelling door verhoging van lichamelijke activiteit.
  Voeding 50: 349, 1989.
 • Meijer, G.A.L. (1989)
  Energy requirements of the obese: the effect of body mass on energy expenditure.
  Int. J. Obes., Vol. 13, Suppl. 1, 7.
 • Meijer, G.A., K.R. Westerterp, H. Koper, and F. ten Hoor. (1989)
  Assessment of energy expenditure by recording heart rate and body acceleration.
  Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 21, No. 3, pp. 343-347.


 • 1988 (back to top)

 • Meijer, G.A.L., and K.R. Westerterp. (1988)
  Assessment of physical activity using synchronous recording of heart rate and body acceleration.
  Proc. Nutr. Soc., Vol. 47, 25A.