Onderzoek en advies

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in biologisch onderzoek en advies binnen zeer uiteenlopende gebieden zoals gedragsstudies bij vogels, humane voeding en gezondheid, dierfysiologie, kwaliteit van oppervlaktewater en bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer. [Een overzicht van mijn publicaties vind je hier]

Recente projecten: